สินค้าประเภทพื้น EPOXY

(พื้นอีพ๊อกซี่แบบทา)

(พื้นอีพ๊อกซี่แบบเทไหลปรับระดับ)

(พื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้า)

(พื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบทา)

(พื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบเทไหลปรับระดับ)

(พื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบกันลื่น)

(พื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบทาผิวด้าน)

(พื้นอีพ๊อกซี่แบบผสมน้ำ)

(พื้น Metallic ทำลวดลาย)

สินค้าประเภทพื้น Polyurethane

(พื้นโพลียูรีเทนแบบเสริมแกร่งระดับกลาง)

(พื้นโพลียูรีเทนแบบเสริมแกร่งระดับสูง)

(พื้นโพลียูรีเทนแบบบัว)

(พื้นโพลียูรีเทนแบบบัวหนา)

(พื้นโพลียูรีเทนแบบบาง)