Epoxy Waterborne Based System

779 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Epoxy Waterborne Based System

คุณสมบัติ

  • ทนทานต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วน
  • ทนน้ำ และสารเคมี
  • ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่น และสิ่งสกปรก
  • ง่ายต่อการทำความสะอาด ไร้รอยต่อ
  • สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสภาพความชื้นสูง หรือพื้นที่ที่มีการใช้น้ำอยู่สม่ำเสมอ

ลักษณะการใช้งาน
  • โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  • โกดังเก็บสินค้า

Layer

1 st :  Waterborne Primer & Waterborne Cement Mortar

2 nd : Waterborne Base Lining