(3.2) ระบบพื้นอุตสาหกรรม ประเภท Polyurethane

(3.2.1) PU Concrete MF System :: ระบบพื้น Polyurethane แบบเสริมแกร่งระดับกลาง

image
หมายเหตุ : สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้
 

          

(3.2.2) PU Concrete HF System :: ระบบพื้น Polyurethane แบบเสริมแกร่งระดับสูง

image
หมายเหตุ : สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้
 

          

(3.2.3) Curve PU Concrete Coating System :: ระบบพื้น Polyurethane แบบบัว

image
หมายเหตุ : สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้
 

          

(3.2.4) Curve PU Concrete WR System :: ระบบพื้น Polyurethane แบบบัวหนา

image
หมายเหตุ : สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้
 

          

(3.2.5) PU Concrete Coating System :: ระบบพื้น Polyurethane แบบบาง

image
หมายเหตุ : สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้
 

          

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ "ระบบพื้นประเภท Polyurethane"