(3.1) ระบบพื้นอุตสาหกรรม ประเภท Epoxy

(3.1.1) Epoxy Coating System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่แบบทา

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.2) Epoxy Self-Leveling System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่แบบเทไหลปรับระดับ

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.3) Epoxy Mortar System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่แบบมอร์ต้า

 

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.4) Epoxy Mortar Coating System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบทา

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.5) Epoxy Mortar Self-Leveling System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่ เสริมมอร์ต้าแบบเทไหลปรับระดับ

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.6) Epoxy Mortar Non-Slip System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบกันลื่น

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.7) Epoxy Mortar Thakohard System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่เสริมมอร์ต้าแบบทาผิวด้าน


หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.8) Epoxy Waterborne Based System :: ระบบพื้นอีพ๊อกซี่แบบผสมน้ำ

 

หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.9) Metallic Color System :: ระบบพื้น Metallic เน้นลวดลายและความสวยงาม

       
 
***ตัวอย่างลวดลายบางส่วน และ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับของจริงเพียงเท่านั้น
หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

(3.1.10) Flake Chip System :: ระบบพื้นเสริม Flake Chip

    
 
***ตัวอย่างลวดลายบางส่วน และ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับของจริงเพียงเท่านั้น 
หมายเหตุ: สามารถปรับระดับความหนาแต่ละชั้น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมได้

           

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ "ระบบพื้นประเภท Epoxy"