ประเภทยางธรรมชาติ

หลายท่านคงสงสัยว่า "ระบบพื้นประเภทยางธรรมชาติ ต่างกับ ระบบพื้นประเภทยางสังเคราะห์อย่างไร?
 
"เรามุ่งส่งเสริมการใช้เม็ดยางธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน มอก.2682-2558 มาทดแทนการใช้เม็ดยางสังเคราะห์ในสัดส่วนที่เหมาะสม"

ระบบพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น ประเภทยางธรรมชาติ

ลู่วิ่งลานกรีฑายางธรรมชาติ