ระบบพื้นประเภทยางธรรมชาติ

ระบบพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น
ประเภทยางธรรมชาติ
ลู่วิ่งลานกรีฑายางธรรมชาติ